Pers Bericht: Kmo’s kunnen voortaan tot € 5 miljoen lenen via crowdlending

Onder impuls van een Europese verordening verhoogt de prospectuswet nu ook in België de drempel van openbare aanbiedingen die zijn vrijgesteld van prospectus van € 300.000 naar € 5 miljoen.

Brussel, 18 juli 2018 – Look&Fin – het toonaangevende crowdlendingplatform in België – is blij met de nieuwe prospectuswet die op 5 juli goedgekeurd werd door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Dankzij deze wet kunnen kmo’s voortaan tot € 5 miljoen lenen in het kader van een openbare aanbieding vrijgesteld van de prospectusplicht. Eerder was de drempel om van de vrijstelling te profiteren beperkt tot € 300.000. Deze wet zal vanaf 21 juli van kracht zijn nadat het verschenen is in het Belgisch Staatsblad. Het is een echte revolutie voor de sector in België.

Een frisse wind voor crowdlending Kmo’s die financieringen structureren via crowdlendingplatformen, creëren door dit te doen een openbare aanbieding. Deze openbare aanbiedingen zijn gereguleerd en de publicatie van een prospectus moet daarom vooraf worden goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze restrictieve aanpak kost kmo’s veel geld en is daarom niet echt geschikt voor gestructureerde financieringen via crowdlending. De prospectuswet voorzag een uitzondering voor het vrijstellen van openbare aanbiedingen van prospectus in België, op voorwaarde dat het totale bedrag van de aanbieding lager was dan € 300.000, een plafond dat tot de laagste van Europa behoorde. Ter vergelijking: in Frankrijk werd de drempel vastgelegd op € 2,5 miljoen.

De Europese verordening 2017/1129 die op 14 juni 2017 in voege trad, streeft ernaar de kapitaalmarkten verder te verenigen en te harmoniseren door de versnippering van de interne Europese markt tegen te gaan. Deze wetgeving biedt de crowdlendingmarkt de mogelijkheid om te groeien. In België wordt de drempel nu verhoogd naar € 5 miljoen, waardoor de Belgische markt op een level playing field komt te staan met haar Franse en Nederlandse buren, waar de drempel identiek zal zijn. Wat er gaat veranderen bij Look&Fin Look&Fin heeft niet gewacht op deze evolutie van de regelgeving. Op hun platform is het al sinds 2014 mogelijk om financieringen voor een bedrag van meer dan € 300.000 te realiseren. Dit kon doordat een kmo die op zoek was naar een financiering eerst een private premiumaanbieding zou doen, gericht aan een (zeer) beperkt aantal inschrijvers, en waar nodig gevolgd door een openbare aanbieding, vrijgesteld van prospectus voor een bedrag van minder dan € 300.000. Hoewel deze procedure verschillende kmo’s de mogelijkheid heeft geboden om kapitaal op te halen voor een bedrag van maximaal € 1 miljoen, waren de limieten van zowel de private aanbieding als van de openbare aanbieding hinderlijk voor hun financiering.

“De drempel die voorzien was voor de private aanbiedingen beperkte onze premiumaanbiedingen tot minder dan 150 personen. Door deze barrière konden we niet al onze leningnemers tevreden stellen en werd het moeilijk om behoeften van meer dan € 1 miljoen te financieren. We krijgen immers veel vraag van kmo’s die zich voor hogere bedragen willen financieren,” aldus Frédéric Lévy Morelle, oprichter en CEO van Look&Fin. De verhoging van de vrijstellingsdrempel van € 300.000 naar € 5.000.000 door de nieuwe prospectuswet die vanaf 21 juli van kracht zal zijn, zou er voor moeten zorgen dat kmo’s makkelijker toegang krijgen tot deze bronnen van alternatieve financiering en zal tegelijk aanzienlijk bijdragen tot de groei van de crowdlendingmarkt in België. Look&Fin is erg tevreden dat zowel de regering als het parlement deze wet hebben goedgekeurd.
——————-
Over Look&Fin:

Het Europese crowdlendingplatform Look&Fin kent sinds 2012 leningen toe aan kmo’s. Het is actief in België, waar het een leiderspositie heeft, en in Frankrijk, waar het tot de top drie behoort. Look&Fin werd door de FSMA erkend als AFP (alternatief financieringsplatform) en biedt groeiende kmo’s die op zoek zijn naar fondsen, de kans om geld te lenen bij particuliere beleggers. Op die manier investeert de lener zijn spaargeld op een nuttige en rendabele manier in de reële economie. Crowdlending is voor kmo’s een doeltreffend en snel middel om hun financieringsbronnen te diversifiëren. Ze kunnen het bovendien gebruiken als hefboom bij de banken om bijkomende fondsen te verwerven. Sinds zijn oprichting heeft Look&Fin € 35 miljoen aan leningen geregeld voor 150 kmo’s uit verschillende sectoren en met uiteenlopende behoeften. € 11 miljoen werd reeds terugbetaald aan de investeerders. In februari 2018 mocht Look&Fin een van de European Digital Lending Awards in ontvangst nemen. Deze awards bekronen de beste crowdlendingplatformen van Europa.

, , , ,

Back to blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *